Laat tijd zijn werk doen en heb geduld – VK

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een nieuwe baan moet je vaak een verscheidenheid aan testen maken. Vaak wordt er ook coping getest. Dit psychologische begrip weergeeft de manier waarom iemand met problemen en stress omgaat.  Er zijn verschillende copingmechansimen om met stress en problemen om te gaan.

  • asdActief aanpakken –> het probleem wordt geanalyseerd en opgelost.
  • Sociale steun zoeken –> troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het probleem oplossen.
  • Vermijden –> het probleem wordt ontkend en vermeden.
  • Palliatieve reactie –> men richt zich op andere dingen dan het probleem. In extreme vorm kan dit leiden tot verslavingen.
  • Depressieve reactie –> piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfel aan zichzelf.
  • Expressie van emotie –> het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie.
  • Geruststellende gedachten en wensdenken –> men houdt zich voor dat het probleem vanzelf wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben.

fds Nummer één en twee van de lijst zijn mijn copingmechanismen. Er bestaat geen beste copingmechanisme. Elke copingmechanisme heeft zijn voor- en nadelen en is het best te gebruiken in specifieke situaties. Zo is een ‘actief aanpakken copingmechanisme’ goed van toepassing bij het oplossen van problemen op werk en minder effectief voor het oplossen van liefdesverdriet. In dat gevel zijn een palliatieve reactie en geruststellende gedachten betere copingmechanismen. Ideaal zou zijn om, afhankelijk van de situatie, te kunnen switchen tussen de copingmechanismen. Ook hier is het zoeken van een balans belangrijk.

cIk ken, net zo als ieder ander mens, tegenslagen. Ik kan zijn dat ik een baan niet krijg, een blessure oploop of een relatie ten einde komt. Het copingmechanisme waar ik dan het eerst mijn toevlucht bij zoek is het actief aanpakken. Ik stel dan een plan op om het constructief te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. Dit werkt niet bij alle problemen en dat leidt tot frustratie. Problemen waar dit niet bij werkt zijn vaak relationele problemen. In het geval dat ik het probleem niet kan aanpakken middels het ‘actief aan te pakken’ zoek ik al gauw mijn toevlucht bij ‘social steun zoeken’. Ik vind het dan fijn om geliefden te bellen om de spanning kwijt te kunnen. Hier kan je geliefden voor gebruiken. Echter moet dit geen gewoonte worden, want dan kan het balans in de relatie verstoren.

aIk kan, als het niet mogelijk is om het probleem snel op te lossen, snel ongeduldig worden en geïrriteerd handelen om mijn doel maar wel te verwezenlijken. Het is voor mij nog zaak om een balans te vinden in de verschillende copingmechanismen. Persoonlijk valkuilen zijn een onderdeel van ieders leven. Het is de kunst om valkuilen te detecteren en een plan op te stellen om niet (meer) in deze valkuilen te vallen. Ik wil evenwichtig en geduldig problemen en stress situatie ondergaan en daar een passende manier van handelen aan koppelen. Eén keer per maand wil ik reflecteren op mijn mentaal probleemoplossend vermogen. Door bewust te zijn van bovenstaande copingmechanismen hoop ik adequater een balans te vinden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s